Bestyrelse og andre poster

Bestyrelsen 2019 - 2020:

 

 

 

      Præsident:     Lis Jensen
      Møntergade 1C, 4700 Næstved
      telefon: 20408038 
      mail: lisjensen47@gmail.com
  

 

Vicepræsident:

Helle Wellemberg, Egevej 14, 4700 Næstved
mail: egevej@wellemberg.dk

Vicepræsident:

Inga Mosevang Nielsen, Dania 52, 2., 4700 Næstved
mail: imn@mail1.stofanet.dk

Sekretær:

Karin Hyllested, Hedetoften 15, Appenæs, 4700  Næstved 
mail: karin@hyllested.as

Kasserer:

Susanne Lütghens, Ryttervej 21, 4700 Næstved
mail: sulu@kalfor.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Jeannie Nielsen, Præstøvej 26, 4700 Næstved
mail: jeannie@post4.tele.dk

Kirsten Jakobsen, Brushøj, Skovvej 15, 4684 Holmegaard
mail: brushojgaard@dlgtele.dk

Vibs Neesen, Flagspættevej 9, 4700 Næstved
mail: vibsnee@pc.dk

suppleant

Bente Jeppesen, Fladsåvej 17, Appenæs, 4700 Næstved
mail: bente@jeppesen.dk

 

Andre poster:

Klub Programme Director:                         Helle Wellemberg

Klub Assistent Programme Director:         Ulla Stoltze

Extension:                                                 Kirsten Jacobsen, Jeanne Wentzel, Jette Hyldig

Klubmester:                                              Merete Mortensen

Webmaster:                                              Nini Hagerup Green